Rozsvieťte svoje vnútorné duchovné svetlo Kurzy TaiJi Quan a Reiki

Domovská stránka

Taiji je starodávne východné bojové umenie. Je viac škôl TAIJI a ešte viac smerov. Naša škola je Originálna pekingská škola TAIJI QUAN Štýl YANG, ktorá pochádza z Pekingu a na Slovensko ju priniesla od svojich čínskych učiteľov z Viedne moja Majsterka a Učiteľka Mgr. Dária Fehérová. Vďaka majstrom, ktorí si uvedomili vplyv pravidelného cvičenia TAIJI na svoje zdravie a prepracovali toto cvičenie do pomalých pohybov spojených s dychom, máme možnosť naučiť sa ovládať svoje telo a myseľ, cibriť svoju koncentráciu a pravidelným cvičením TAIJI posilňovať svoje zdravie. Navonok nenáročným a ladným cvičením posilňujeme nielen svoje svaly, ale najmä sa učíme koordinácii pohybov tela, správnemu dýchaniu, ovládaniu svojho dychu a mysle. Na pravidelných hodinách sa postupne zoznamujeme s jednotlivými formami TAIJI a s čikungovými cvikmi, ktoré vhodne dopĺňajú TAIJI. Venujeme sa aj relaxačným dychovým cvičeniam a masážam akupresúrnych bodov na tele.