Tai Ji Quan

TaiJi Quan

TAI JI QUAN je starodávne východné bojové umenie, ktoré pôvodne slúžilo na ochranu ľudí, ktorí nesmeli vlastniť zbrane. Vypracované dokonalé pohyby a ich používanie bolo dlhé roky tajné a odovzdávali sa len osobným výcvikom.

Vďaka veľkým majstrom, ktorí si uvedomili vplyv pravidelného cvičenia TAIJI na svoje zdravie a prepracovali toto cvičenie do pomalých pohybov spojených s dychom, máme možnosť naučiť sa ovládať svoje telo a myseľ, cibriť svoju koncentráciu a pravidelným cvičením TAI JI QUAN posilňovať svoje zdravie.

Naša škola je Originálna pekingská škola TAI JI QUAN štýl YANG, pochádza z Pekingu a na Slovensko ju priniesla od svojich čínskych učiteľov Bai Xiu Feng a Bai Ling Ping z Viedne moja Majsterka a Učiteľka Mgr. Dária Fehérová.

Naša škola je zameraná na individuálne cvičenie foriem. Navonok nenáročným a ladným cvičením posilňujeme nielen svoje svaly, ale najmä sa učíme koordinácii pohybov tela, správnemu dýchaniu, ovládaniu svojho dychu a mysle. Pravidelné cvičenie formy má preventívne pôsobenie na naše zdravie a tiež pomáha pri liečení už existujúcich ochorení. Tréningy sú určené pre dospelých, bez rozdielu pohlavia, veku a zdarvotného stavu.

Na pravidelných hodinách sa postupne zoznamujeme s jednotlivými formami TAI JI QUAN a s čikungovými cvikmi, ktoré vhodne dopĺňajú TAI JI QUAN. Venujeme sa aj relaxačným dychovým cvičeniam a masážam akupresúrnych bodov na tele. Cvičenie je skupinové, ale postup je veľmi individuálny a aj prístup majstra je idividuálny.

Každý počul o meridiánoch v ľudskom tele a enegrii, ktorá v nich prúdi. Tieto prúdy energie sa môžu vplyvom našich myšlienok, emócií a spôsobu životosprávy zablokovať. Energia sa v meridiánoch zastaví alebo sa nahromadí a v tele človeka nastane disharmónia a disfunkčnosť orgánov. Pravidelné cvičenie TAI JI QUAN pomôže túto energiu rozprúdiť a zabezpečí jej harmonické pôsobenie na človeka a regeneráciu ľudského organizmu.

Najčastejšou formou TAI JI QUAN ŠTÝL YANG je Forma 24 pohybov. Je najznámejšou formou v západných krajinách. Je to séria 24 pohybov, ktoré sú zoradené cielene tak, aby rozprúdili energiu v meridiáloch a tak zabezpečili funkčnosť orgánov v celom tele. Tréning formy trvá približne 18 mesiacov a je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí nikdy taiji necvičili.

Po natrénovaní formy 24 pohybov nasleduje forma 12 pohybov, ktorá zveľaďuje niektoré pohyby z formy 24 pohybov a rozvíja mozgové hamisféry tým, že sa všetky pohyby trénujú na obidve strany. Táto forma je určená pre mierne pokročilých cvičencov, pomáha zveľaďovať a zároveň prehlbovať účinok jednotlivých pohybov.

Pre pokročilých a pravidelných cvičencov je určený tréning formy 48 pohybov. Forma 48 pohybov je spojená z viacerých štýlov – yang, čen, sun - a rozvíja telesné aj mentálne dannosti človeka. Je jednou z najzaujímavejších a najladnejších foriem. Nácvik tejto formy trvá najmenej 24 mesiacov.

Popri tréningu tejto novej formy 48 pohybov stále opakujeme a zdokonaľujeme formu 24 pohybov a formu 12 pohybov. V rámci rozcvičky používame čikungové cviky, prehlbujeme ich účinok na zdravie človeka a zameriavame sa na prácu s dychom.

Pravidelne sa v Pezinku schádzame na Základnej škole Na bielenisku č. 2 (hlavný vchod)

Každý utorok o 17:30 – mierne pokročilí, s ktorými nacvičujeme formu 24 pohybov a 12 pohybov, ktorí cvičia Malé tajči a Osem pokladov

Každý utorok o 19:00 – pokročilí cvičenci, ktorí ovládajú formu 12 pohybov a 24 pohybov a učia sa formu 48 pohybov

Každý štvrtok o 18:00 – začiatočníci, s ktorými nacvičujeme Malé tajči, Osem pokladov a  formu 24 pohybov